Webbutbildning Elektroniskt expertstöd (EES)

På den här sidan hittar du webbutbildningen i Elektroniskt expertstöd (EES). Klicka på länkarna nedan för att göra utbildningen.

Varje teoriavsnitt tar 5 minuter att genomföra, förutom avsnitten Beskrivning av EES och Äldre som tar 10 minuter. Du kan göra avsnitten i vilken ordning du vill, men börja gärna med inledningen och avsluta med sammanfattningen.

När du är klar med utbildningen kan du testa dina kunskaper, både genom våra frågor om EES och de kundfall som vi har tagit fram. Dessa delar tar 10-15 minuter vardera att genomföra.

För att hålla koll på hur långt du har kommit rekommenderar vi att du använder utbildningsdokumentationen som du hittar i menyn till höger. När du är färdig och har fyllt i dokumentet fungerar det som ett utbildningsbevis för att du gjort webbutbildningen i EES.

Lycka till!

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Webbutbildningen har kompletterats med två nya kundfall, Eva 40 år och Bert 4 år.

Uppdatering 1 juni 2020:

Webbutbildningen uppdaterades med anledning av borttaget av samtycke och att Receptdepån ersättes av Nationella Läkemedelslistan (NLL).

Inledning

Kategorier

Avslutning

Testa och tillämpa dina kunskaper*

*Observera att i dessa delar går det inte att gå tillbaka och ändra svaren, eftersom det är meningen att du ska testa dina kunskaper på ett realistiskt sätt. Det går dock att göra om respektive del ett obegränsat antal gånger.